Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
29.655.425,95 RSD
2.Zaduženje
17.815.162,93 RSD
3.Odobrenje
13.548.327,46 RSD
4.Novo stanje
25.388.590,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.09.2023. godine

1.Lekovi
2.689.058,57 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
9.084.726,04 RSD
3.Energenti
62.050,03 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.498.792,82 RSD
5.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
4.480.535,47 RSD
Ukupno:
17.815.162,93 RSD