Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.479.932,59 RSD
2.Zaduženje
9.860.377,50 RSD
3.Odobrenje
14.590.754,95 RSD
4.Novo stanje
17.210.310,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.10.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.486.320,44 RSD
2.Energenti
1.083.446,18 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
8.104.849,95 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.10.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.963.873,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
627.835,38 RSD
3.Ostala plaćanja
6.268.668,79 RSD
Ukupno:
9.860.377,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.10.2023. godine