Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.191.664,32 RSD
2.Zaduženje
1.023.229,19 RSD
3.Odobrenje
1.026.428,17 RSD
4.Novo stanje
7.194.863,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.11.2019. godine

1.Lekovi
150.854,83 RSD
2.Energenti
58.081,64 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Pošta Srbije
2.000,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
622.989,70 RSD
5.Ostala plaćanja - sredstva grada
189.303,02 RSD
Ukupno:
1.023.229,19 RSD