Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.797.536,35 RSD
2.Zaduženje
97.819,20 RSD
3.Odobrenje
122.848,20 RSD
4.Novo stanje
4.822.565,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.11.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
22.819,20 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - MEDICINSKI FAKULTET "NOVI SAD"
75.000,00 RSD
Ukupno:
97.819,20 RSD