Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.461.690,62 RSD
2.Zaduženje
2.473.239,39 RSD
3.Odobrenje
1.148.544,94 RSD
4.Novo stanje
5.136.996,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.12.2019. godine

1.Prevoz
1.686.666,13 RSD
2.Lekovi
156.166,89 RSD
3.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
4.Ostala plaćanja - sredstva grada
375.738,99 RSD
Ukupno:
2.473.239,39 RSD