Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
15.359.624,18 RSD
2.Zaduženje
8.188.610,63 RSD
3.Odobrenje
2.694.635,34 RSD
4.Novo stanje
9.865.648,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.525.841,34 RSD
Ukupno:
2.525.841,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
354.617,55 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
242.973,08 RSD
3.Ostala plaćanja
7.591.020,00 RSD
Ukupno:
8.188.610,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.12.2022. godine