Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
27.109.076,95 RSD
2.Zaduženje
17.111.357,68 RSD
3.Odobrenje
197.635,21 RSD
4.Novo stanje
10.195.354,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.12.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
108.087,19 RSD
2.Ostala plaćanja
17.003.240,49 RSD
Ukupno:
17.111.357,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.12.2023. godine