Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.190.497,57 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
241.883,00 RSD
4.Novo stanje
9.432.380,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
30.000,00 RSD
Ukupno:
30.000,00 RSD