Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.711.796,71 RSD
2.Zaduženje
358.564,87 RSD
3.Odobrenje
235.962,60 RSD
4.Novo stanje
5.589.194,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.01.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
64.761,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
293.803,27 RSD
Ukupno:
358.564,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.01.2022. godine