Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.361.326,07 RSD
2.Zaduženje
366.026,80 RSD
3.Odobrenje
166.992,00 RSD
4.Novo stanje
5.162.291,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
236.026,80 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
130.000,00 RSD
Ukupno:
366.026,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.01.2023. godine