Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.516.128,17 RSD
2.Zaduženje
1.081,31 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.515.046,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.01.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.081,31 RSD
Ukupno:
1.081,31 RSD