Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.347.631,32 RSD
2.Zaduženje
1.860.397,73 RSD
3.Odobrenje
217.429,18 RSD
4.Novo stanje
4.704.662,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.02.2020. godine

1.Prevoz
1.730.378,70 RSD
2.Lekovi
11.643,18 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
68.375,85 RSD
Ukupno:
1.860.397,73 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.02.2020. godine