Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.318.463,11 RSD
2.Zaduženje
2.431.256,09 RSD
3.Odobrenje
217.697,00 RSD
4.Novo stanje
5.104.904,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.02.2023. godine

1.Energenti - Novosadska toplana
2.431.256,09 RSD
Ukupno:
2.431.256,09 RSD