Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.451.994,58 RSD
2.Zaduženje
34.867,87 RSD
3.Odobrenje
172.833,00 RSD
4.Novo stanje
5.589.959,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
33.979,99 RSD
2.Ostala plaćanja
887,88 RSD
Ukupno:
34.867,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.02.2024. godine