Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.718.243,00 RSD
2.Zaduženje
40.447,11 RSD
3.Odobrenje
279.620,00 RSD
4.Novo stanje
7.957.415,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.03.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD