Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.225.626,22 RSD
2.Zaduženje
3.516.128,13 RSD
3.Odobrenje
3.599.747,33 RSD
4.Novo stanje
7.309.245,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
535.176,96 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.694.742,20 RSD
3.Ostala plaćanja
15.690,00 RSD
Ukupno:
2.245.609,16 RSD