Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.432.161,27 RSD
2.Zaduženje
3.282.707,9 RSD
3.Odobrenje
60.305,00 RSD
4.Novo stanje
5.209.758,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.03.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.078.331,90 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
30.000,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
174.376,00 RSD
Ukupno:
3.282.707,90 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.03.2020. godine