Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.498.989,69 RSD
2.Zaduženje
4.683.243,80 RSD
3.Odobrenje
196.015,00 RSD
4.Novo stanje
5.011.760,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.03.2023. godine

1.Lekovi
2.090,73 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
836.805,01 RSD
3.Energenti
3.616.348,06 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
228.000,00 RSD
Ukupno:
4.683.243,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.03.2023. godine