Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.871.274,26 RSD
2.Zaduženje
9.906.891,36 RSD
3.Odobrenje
9.539.618,25 RSD
4.Novo stanje
5.504.001,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.03.2024. godine

1.Energenti
7.595.892,89 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
536.809,78 RSD
3.Lekovi van ugovora
1.773.087,36 RSD
4.Ostala plaćanja
1.101,33 RSD
Ukupno:
9.906.891,36 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.03.2024. godine