Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
855.847,49 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
206.667,00 RSD
4.Novo stanje
1.062.514,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
9.600,00 RSD
Ukupno:
9.600,00 RSD