Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.513.179,39 RSD
2.Zaduženje
500.000,00 RSD
3.Odobrenje
263.693,00 RSD
4.Novo stanje
3.276.872,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
100.000,00 RSD
Ukupno:
100.000,00 RSD