Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.775.080,48 RSD
2.Zaduženje
1.070.429,14 RSD
3.Odobrenje
21.850,00 RSD
4.Novo stanje
4.726.501,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
148.876,54 RSD
Ukupno:
1.070.429,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.04.2020. godine