Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.680.911,98 RSD
2.Zaduženje
248.150,76 RSD
3.Odobrenje
83.068,00 RSD
4.Novo stanje
5.515.829,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
248.150,76 RSD
Ukupno:
248.150,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.04.2021. godine