Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.177.293,30 RSD
2.Zaduženje
1.156.721,48 RSD
3.Odobrenje
956.140,48 RSD
4.Novo stanje
5.976.712,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2022. godine

1.Lekovi
764.678,75 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
318.969,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
73.073,73 RSD
Ukupno:
1.156.721,48 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.04.2022. godine