Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.136.495,01 RSD
2.Zaduženje
20.408.395,57 RSD
3.Odobrenje
20.585.017,53 RSD
4.Novo stanje
5.313.116,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.04.2023. godine

1.Lekovi
5.313.116,97 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
9.344.857,88 RSD
3.Energenti
5.769.708,77 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.897.664,12 RSD
5.Ostala plaćanja - Naknada za usluge koje vrši UT Bg
1.950,04 RSD
Ukupno:
20.408.395,57 RSD