Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.057.786,08 RSD
2.Zaduženje
364.542,35 RSD
3.Odobrenje
338.789,02 RSD
4.Novo stanje
5.032.032,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.05.2020. godine

1.Plate
7.916,33 RSD
2.Lekovi
218.370,02 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
38.256,00 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - AQUA SYSTEM - 50.000, VELEBIT - NOVI SAD 50.000
100.000,00 RSD
Ukupno:
364.542,35 RSD