Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.224.723,01 RSD
2.Zaduženje
82.512,00 RSD
3.Odobrenje
157.622,00 RSD
4.Novo stanje
4.299.833,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.05.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
82.512,00 RSD
Ukupno:
82.512,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.05.2019. godine