Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
4.150.852,74 RSD
2.Zaduženje
1.426.145,10 RSD
3.Odobrenje
1.524.433,10 RSD
4.Novo stanje
4.249.140,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.05.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.426.145,10 RSD
Ukupno:
1.426.145,10 RSD