Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.06.2016. godine

1.Prethodno stanje
12.829.055,42 RSD
2.Zaduženje
4.759.473,81 RSD
3.Odobrenje
5.664.693,43 RSD
4.Novo stanje
13.734.275,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.06.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.06.2016. godine

1.PLATE
- RSD
2.PREVOZ
- RSD
3.LEKOVI, SANITETSKI, VAKCINE
- RSD
4.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
356.276,15 RSD
5.OSTALA PLAĆANJA
4.974.480,00 RSD
Ukupno:
5.330.756,15 RSD