Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.105.502,88 RSD
2.Zaduženje
30.000,00 RSD
3.Odobrenje
140.342,00 RSD
4.Novo stanje
3.215.844,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.06.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JP POŠTA SRBIJE
30.000,00 RSD
Ukupno:
30.000,00 RSD