Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.679.108,32 RSD
2.Zaduženje
6.080.598,33 RSD
3.Odobrenje
118.177,00 RSD
4.Novo stanje
5.716.686,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
4.745.831,78 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.334.766,55 RSD
Ukupno:
6.080.598,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.06.2022. godine