Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.789.498,37 RSD
2.Zaduženje
1.643.409,47 RSD
3.Odobrenje
2.255.504,21 RSD
4.Novo stanje
3.401.593,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
574.862,32 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
598.287,13 RSD
3.Ostala plaćanja
992.400,00 RSD
Ukupno:
2.165.549,45 RSD