Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.415.589,27 RSD
2.Zaduženje
1.502.160,53 RSD
3.Odobrenje
153.943,13 RSD
4.Novo stanje
3.067.371,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.07.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
571.302,31 RSD
Ukupno:
571.302,31 RSD