Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.608.047,45 RSD
2.Zaduženje
2.007.265,27 RSD
3.Odobrenje
2.048.654,87 RSD
4.Novo stanje
4.649.437,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.542.391,80 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija - 70.000,00, Messer-Tehnogas - 12.872,40
82.872,40 RSD
3.Lekovi van ugovora
382.001,07 RSD
Ukupno:
2.007.265,27 RSD