Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.281.075,91 RSD
2.Zaduženje
396.308,17 RSD
3.Odobrenje
114.814,00 RSD
4.Novo stanje
7.999.581,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
396.308,17 RSD
Ukupno:
396.308,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.07.2021. godine