Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.700.134,71 RSD
2.Zaduženje
109.417,57 RSD
3.Odobrenje
144.454,00 RSD
4.Novo stanje
8.735.171,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
32.004,00 RSD
Ukupno:
32.004,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
32.004,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
76.254,84 RSD
3.Ostala plaćanja
1.158,73 RSD
Ukupno:
109.417,57 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.07.2023. godine