Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.672.929,26 RSD
2.Zaduženje
989.991,20 RSD
3.Odobrenje
143.851,92 RSD
4.Novo stanje
3.826.789,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.08.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
20.700,00 RSD
Ukupno:
20.700,00 RSD