Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.883.690,02 RSD
2.Zaduženje
593.511,38 RSD
3.Odobrenje
674.261,38 RSD
4.Novo stanje
4.964.440,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.08.2020. godine

1.Lekovi
593.511,38 RSD
Ukupno:
593.511,38 RSD