Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.457.235,79 RSD
2.Zaduženje
120.148,00 RSD
3.Odobrenje
141.942,28 RSD
4.Novo stanje
10.479.030,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Globos A. D. Beograd
120.148,00 RSD
Ukupno:
120.148,00 RSD