Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.158.734,96 RSD
2.Zaduženje
344.717,81 RSD
3.Odobrenje
2.693.468,00 RSD
4.Novo stanje
5.507.485,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.10.2020. godine

1.Plate
11.400,00 RSD
2.Prevoz
980,66 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
332.337,15 RSD
Ukupno:
344.717,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.10.2020. godine