Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.306.257,94 RSD
2.Zaduženje
4.000.632,46 RSD
3.Odobrenje
134.100,00 RSD
4.Novo stanje
7.439.725,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
286.632,46 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
120.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
3.594.000,00 RSD
Ukupno:
4.000.632,46 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.10.2021. godine