Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.969.862,15 RSD
2.Zaduženje
1.318.668,52 RSD
3.Odobrenje
655.106,79 RSD
4.Novo stanje
10.306.300,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.10.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
863.909,73 RSD
2.Lekovi
229.962,33 RSD
3.Lekovi van ugovora
224.796,46 RSD
Ukupno:
1.318.668,52 RSD