Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
17.210.310,04 RSD
2.Zaduženje
4.971.473,40 RSD
3.Odobrenje
220.787,71 RSD
4.Novo stanje
12.459.624,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.10.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.491.618,45 RSD
2.Energenti
1.083.446,18 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
375.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
21.408,77 RSD
Ukupno:
4.971.473,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.10.2023. godine