Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.840.663,65 RSD
2.Zaduženje
188.147,75 RSD
3.Odobrenje
1.054.963,42 RSD
4.Novo stanje
7.707.479,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.11.2019. godine

1.Energenti
5.020,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
99.748,80 RSD
3.stala plaćanja
83.378,03 RSD
Ukupno:
188.147,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.11.2019. godine