Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.194.863,30 RSD
2.Zaduženje
571.418,34 RSD
3.Odobrenje
217.218,69 RSD
4.Novo stanje
6.840.663,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.11.2019. godine

1.Plate
9.874,03 RSD
2.Energenti
26.993,69 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Med. Depo + 84.174,60, Aqua system - 246.226,02
330.400,62 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - Neoyu dent
101.220,00 RSD
5.Ostala plaćanja - sredstva grada
102.930,00 RSD
Ukupno:
RSD