Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.822.565,35 RSD
2.Zaduženje
3.839.744,74 RSD
3.Odobrenje
3.453.752,74 RSD
4.Novo stanje
4.436.573,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.11.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
746.812,26 RSD
2.Energenti
2.631.660,48 RSD
Ukupno:
3.378.472,74 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.11.2020. godine

1.Prevoz
1.670,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
746.812,26 RSD
3.Energenti
2.631.660,48 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
384.602,00 RSD
Ukupno:
3.839.744,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.11.2020. godine