Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
5.290.055,54 RSD
2.Zaduženje
135.149,33 RSD
3.Odobrenje
2.991.434,63 RSD
4.Novo stanje
8.146.340,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.12.2016. godine

1.Prevoz
1.778.021,63 RSD
2.Ostala plaćanja
3.913.663,05 RSD
Ukupno:
5.691.684,68 RSD