Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
65.819.474,72 RSD
2.Zaduženje
62.760.442,04 RSD
3.Odobrenje
3.169.583,06 RSD
4.Novo stanje
6.228.615,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.12.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
250.482,20 RSD
2.Energenti
676.673,94 RSD
Ukupno:
927.156,14 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
475.972,84 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
250.482,20 RSD
3.Energenti
2.786.400,86,3 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.750,00 RSD
5.Ostala plaćanja
59.245.836,14 RSD
Ukupno:
62.760.442,04 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.12.2021. godine