Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.865.648,89 RSD
2.Zaduženje
2.897.750,86 RSD
3.Odobrenje
6.729.946,80 RSD
4.Novo stanje
13.697.844,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.12.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
6.514.776,80 RSD
Ukupno:
6.514.776,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.525.841,34 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
371.909,52 RSD
Ukupno:
2.897.750,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.12.2022. godine