Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.160.547,94 RSD
2.Zaduženje
82.929,50 RSD
3.Odobrenje
193.480,00 RSD
4.Novo stanje
7.271.098,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.01.2019. godine

1.Prevoz
1.812.335,54 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
7.980,00 RSD
Ukupno:
1.820.315,54 RSD